Živočišná výroba

 

Živočišná výroba družstva je provozována v uzavřeném moderním areálu farmy družstva. Výroba se specializuje na produkci mléka. V současné době činí průměrný stav dojnic 880 kusů při průměrné roční dojivosti 9.500 litrů mléka na jednu dojnici. Hlavním cílem ve výrobě mléka je zvyšování užitkovosti dojnic cestou šlechtění a modernizací kravínů a technologického vybavení. Družstvo klade při chovu mléčného a jatečného skotu a jatečných vepřů velký důraz na wellfare chovaných zvířat, o čemž svědčí moderní způsob ustájení hovězího. Celkový stav hospodářských zvířat činí 1750 ks.


Kontakt – tel: +420-571 117 280, e-mail: zivocisna@zdv.cz

Kontaktní osoba: Jan Goláň
Odpovědný vedoucí: hlavní zootechnik Ing. Marek Peška